Eerstelijnspsycholoog Groningen

Eerstelijnspsycholoog Groningen

De eerstelijns psychologie gaat over laagdrempelige, kortdurende psychologische hulpverlening aan 'gewone' mensen, die in principe in staat zijn om redelijk mee te draaien met de maatschappij (denk aan relatieproblemen, 'normale' rouwverwerking, assertiviteitsproblemen etc. Klachten die wel lastig zijn, maar het leven niet onmogelijk maken).

Een eerstelijnspsycholoog Groningen ziet dergelijke klachten dagelijks langskomen en heeft dus veel ervaring.

Tweedelijns zorg

De tweedelijns psychologische zorg is een intensievere en meer langdurige vorm van begeleiding. Vaak gaat het ook over klachten die ernstiger zijn en een groter impact hebben op het dagelijks leven (denk aan vastgelopen rouwverwerking, ernstige depressiviteit, persoonlijkheidsproblematiek etc.)

Derdelijns zorg

De derdelijns psychologische zorg is de meest intensieve vorm van psychologische zorg. Vaak is er dan ook sprake van een opname in een (dag)kliniek of andere instelling (denk aan psychose, schizofrenie, suïcidaliteit etc.)

En eerstelijnspsycholoog Groningen?

Een eerstelijnspsycholoog Groningen is dus een psycholoog die werkt in de eerstelijn in de stad Groningen. Een psycholoog die vooral mensen ziet met de relatief wat eenvoudiger problematiek. Dat wil niet zeggen dat u er geen last van heeft!

De mensen die bij een eerstelijnspsycholoog komen zijn altijd mensen die op eigen benen kunnen staan en zelf verantwoording kunnen nemen voor hun gedrag. Ze hebben wel problemen of moeite met iets, maar ze kunnen er ook met hun gezonde verstand naar kijken.

Een eerstelijnspsycholoog zal in de werkwijze dus ook meer van u verwachten.

Bij een eerstelijnspsycholoog Groningen bent u meer een gelijkwaardig gesprekspartner dan dat er sprake is van een 'dokter-patiënt'-relatie.

Is dat wat u zoekt?


Neem dan contact op voor het maken van een eerst afspraak!


(Officiële uitleg Eerstelijnspsycholoog Groningen: klik hier)

Een eerstelijnspsycholoog NIP is overigens een eerstelijnspsycholoog met een extra registratie. Dit betekent vaak dat de psycholoog aangesloten is bij de LVE (Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen). Deze registratie is echter niet verplicht en een keuze van de psycholoog.
Reactie plaatsen