Psychologenpraktijk R. Bahlmann

Tarieven

Tarieven


Gesprekken vergoed door de zorgverzekeraar (met verwijzing van de huisarts)

Je kunt je via de website van 1np.nl aanmelden voor een gesprekstraject bij mij. Er zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat je alleen  je eigen risico voor het jaar waarin de gesprekken plaatsvinden betaalt en dat er verder geen kosten aan verbonden zijn. De eigen bijdrage is minimaal 385,- euro, maar mogelijk heb je deze vrijwillig verhoogd (tot maximaal 885,- euro). Bekijk je polis als je dit niet zeker weet.


Het eigen risico geldt voor alle zaken die worden vergoed vanuit de basisverzekering. Mocht je deze al (deels) hebben 'opgemaakt', dan wordt dit door je zorgverzekeraar meegenomen in de verrekening. Je betaalt maximaal 385,- euro per jaar voor alle verrichtingen uit de basisverzekering.


Er wordt rechtstreeks gedeclareerd bij je zorgverzekering. Je ontvangt van mij geen factuur. Wel kun je dus een factuur ontvangen van je verzekering voor het openstaande eigen risico.


Kort EMDR-traject

Een kort EMDR traject komt niet in aanmerking voor vergoeding. Er is namelijk geen sprake van een psychische diagnose.
Dit traject is bedoeld voor mensen die recent iets heftigs hebben meegemaakt en daar klachten van hebben, maar daarvoor redelijk tot goed functioneerden.


Een kort EMDR-traject bestaat uit 2-3 sessies en het tarief is 337 euro.
Je ontvangt een factuur via de email.

Vaak kan er op korte termijn gestart worden.


(bijna) BurnOut - 3 maanden traject

Dit traject bestaat uit 8 gesprekken met veel tussentijdse ondersteuning. Omdat dit traject meestal vergoed wordt door de werkgever gelden andere tarieven. Neem hiervoor contact met me op. Ben je ZZP-er of ondernemer? Neem dan contact op om te overleggen over de mogelijkheden.


Een 'los' gesprek (coaching/zelfbetalers)

Een los gesprek kan altijd. Je hebt dan niet maken met verwijzingen van huisartsen, zorgverzekeraars en eigen risico. Er is geen vergoeding mogelijk, maar je krijgt ook geen psychische diagnose en je privacy blijft maximaal beschermd. Na het gesprek bepaal je zelf of en wanneer je weer een vervolggesprek zou willen hebben.

Het tarief voor een los gesprek is 82 euro.
Je ontvangt de factuur per mail.

Vaak kan er op korte termijn een afspraak worden ingepland. Een online afspraak is ook mogelijk.


> > Ook een focusing-sessie of een hypnose-sessie vallen onder dit tarief.


No-show beleid

Gemaakt afspraken kunt u tot 4 uur van tevoren kostenloos afmelden via mail, telefoon of Whatsapp. Bij niet verschijnen ontvangt u een factuur voor 45,- euro onkostenvergoeding.