Psychologenpraktijk R. Bahlmann

Tarieven

Deze praktijk werkt contractvrij. Dat wil zeggen dat er voor 2022 geen contracten
zijn afgesloten met de Zorgverzekeraars. U ontvangt zelf de factuur en bent zelf
verantwoordelijk voor het betalen van de factuur.


U kunt de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar. Echter deze zal niet het gehele
bedrag vergoeden. Dit is per zorgverzekeraar en per polis verschillend. Neem contact
op met uw zorgverzekeraar om niet voor financiële verrassingen te komen te staan.


Tarief

Deze maximumtarieven voor een gemiddeld consult (ca 50 minuten) (2022) zijn vastgesteld
door de NZA en zijn inclusief indirecte taken (email, telefoon, administratie, verslaglegging etc.).


Per diagnostieksessie (de eerste twee sessies tot er een behandelplan is): 142,31

Per behandelsessie (ca 50 min) (de rest van het behandeltraject): 120,99 


Verplicht eigen risico

Deze kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico van minimaal 385,- euro
(in 2022). Heb je je eigen risico vrijwillig opgehoogd, dan betaal je dit verhoogde
bedrag aan eigen risico.


Losse sessies  (valt niet onder het eigen risico)

Een 'los' gesprek, zonder verwijzing huisarts en/of voor klachten waar geen
vergoeding voor mogelijk is, kan natuurlijk ook:

- Losse gesprekken (OVP) -           tarief: € 90,-


Samenwerkingen

Er zijn geen samenwerkingsverbanden afgesproken met andere instellingen,

dit met uitzondering van gewoon collegiaal overleg.


No-show beleid

Gemaakt afspraken kunt u tot 4 uur van tevoren kostenloos afmelden via mail,

telefoon of Whatsapp. Bij niet verschijnen ontvangt u een factuur voor 45,- euro

onkostenvergoeding.