Page content

Wachttijden

Met ingang van 2016 zijn we wettelijk verplicht om de wachttijd op de website te plaatsen.

>> Er worden op dit moment geen nieuwe gesprekken ingepland in verband met een clientenstop.

 

Mijn werktijden zijn maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdag de hele dag. Uitloop naar de avonduren is op verzoek (beperkt) mogelijk.

Er is geen aparte wachttijd voor de start van de behandeling. Na de intake en het gezamenlijke besluit om verder te gaan met gesprekken, kan ook meteen gestart worden.

Er is ook geen aparte wachttijd voor een bepaalde problematiek of diagnose.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de psycholoog, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).