Psychologenpraktijk R. Bahlmann

Wachttijden

Wachttijden

Hieronder staan de actuele wachttijden per 01-06-2023.


Gesprekken vergoed door de zorgverzekeraar (met verwijzing van de huisarts)

Er is een wachttijd van ca 12 weken. Na de intake kan gelijk worden gestart met de behandeling.


Kort EMDR-traject

Er kan meestal snel gestart worden. De wachttijd is ca. 2-3 weken.


(bijna) BurnOut - 3 maanden traject

Na akkoord van de werkgever kan er meestal snel gestart worden. De wachttijd is ca. 2-3 weken.


Een 'los' gesprek

Deze kan meestal snel ingepland worden. De wachttijd is ca. 2-3 weken.Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je
zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je
ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een
zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de
intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wacht-
tijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeen-
gekomen (de treeknormen).


Kijk op www.gpcgroningen.nl of www.1np.nl voor collega's die mogelijk eerder plek hebben.
Of neem contact op met je zorgverzekeraar of je huisarts!