Psychologenpraktijk R. Bahlmann

Wachttijden

Er worden op dit moment geen nieuwe gesprekken ingepland in verband
met een cliëntenstop. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars.


Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je
zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je
ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een
zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de
intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wacht-
tijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeen-
gekomen (de treeknormen).


Kijk op www.gpcgroningen.nl voor collega's die mogelijk eerder plek hebben.
Of neem contact op met je zorgverzekeraar of je huisarts!