Psychologenpraktijk R. Bahlmann

Klachtenreglement

Dit is een beschrijving van het klachtenreglement van de Psychologenpraktijk R. Bahlmann.


Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling. Vaak berust dit op een

misverstand en is dit snel op te lossen door het bespreekbaar te maken bij de psycholoog.


Een psycholoog weet veel van mensen, maar kan geen gedachtenlezen. Als je vindt dat dingen

te snel gaan of juist te langzaam, te diep gaan of juist te oppervlakkig blijven etc. geef dit dan

zo snel mogelijk aan!


Een goede psycholoog luistert naar je wensen, geeft antwoord op je vragen en is flexibel genoeg

om van stijl te veranderen.


Als je er samen met de psycholoog niet uitkomt en je vindt dat het niet in orde is, kun je een

officiële klacht indienen bij de NIP (nip at klachtencompany.nl).


Download hier de Klachtenregeling NIP voor Cliënten