Veranderingen per 1 juni 2020

Psychologenpraktijk R. Bahlmann en praktijk Moedig Mens

worden samengevoegd (m.i.v. 1 juni)

Ik heb altijd twee praktijken gehad. Een "echte" "officiële" psychologen-praktijk in de Basis-GGZ en een coachingspraktijk rondom het thema moed en bemoediging.


Na zoveel jaar twee petten gedragen te hebben, heb ik zelf ook de moed gevonden om kleur te bekennen en mezelf niet langer op te splitsen maar te gaan staan voor wat ik wil en waar ik in geloof. Zo zie je maar weer, je bent nooit te oud (oké, zo oud ben ik eigenlijk ook weer niet) om te leren of te veranderen.


Concreet betekent dit dat ik per 1 juni 2020 alleen nog onder de naam Moedig Mens verder ga en ook de psychologische zorg daarin integreer. De overgang zal tot 1 januari 2021 stapsgewijs plaatsvinden.


Met ingang van 1 januari 2021 lever ik GEEN verzekerde zorg meer. 

Verzekerde zorg is zorg die je vergoed kunt krijgen vanuit je verzekering.

Je kunt dan alleen nog bij mij terecht als je de gesprekken zelf wilt betalen.

Je voert dus zelf de regie, je privacy blijft optimaal gewaarborgd en je krijgt geen diagnose-aantekening in je medisch dossier. 


Ik lever WEL onverzekerde zorg. Dit is zorg die niet vergoed wordt door je zorgverzekering. Onder onverzekerde zorg valt onder andere: burn-out, rouw, opvoedingsproblematiek, angst- en depressieve klachten die niet ernstig genoeg zijn om van een stoornis te spreken. Voor deze thema's en klachten kun je prima bij mij terecht. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.


Om een afspraak te maken kun je me bereiken via www.moedigmens.nl,

info @ moedigmens.nl of telefonisch 06 1284 9019.


Ik blijf natuurlijk gewoon dezelfde en blijf me inzetten om je met al mijn kennis en expertise te ondersteunen op je eigen onderzoektocht, ongeacht welk logo er op de factuur staat. Dus eigenlijk verandert er niets :-)  .


Met moedige groet,

Renie Bahlmann


(laat je niet in de war brengen door ongecontracteerde zorg - dat is verzekerde zorg door een psycholoog die geen contract heeft met de zorgverzekeraar - dit valt dus wel onder verzekerde zorg)


>> is het voor jou van essentieel belang dat je gesprekken vergoed worden, dan verwijs ik je graag door naar mijn collega's. Kijk voor een overzicht van andere vrijgevestigde psychologen op www.gpcgroningen.nl .


Wat dit betekent in de praktijk:

Lopende gesprekstrajecten gaan gewoon door en worden dit jaar (2020) afgerond. Vergoeding is nog steeds mogelijk.
Tot 1 juli worden er alleen nog kortdurende zorgtrajecten (denk aan een aantal sessies EMDR) gestart die voor 1 januari 2021 kunnen worden afgerond.

Heb je een verwijzing vanuit de Pilot (bijv. praktijk van huisarts Beltman & Slot) dan is aanmelding nog steeds mogelijk, ook na 1 juni en ook na 1 januari.

Per 1 januari zijn er alleen nog gesprekken mogelijk als je die zelf wilt betalen. Gedeeltelijke vergoeding vanuit aanvullende verzekering is soms mogelijk.
Aanmelding geschiedt via www.moedigmens.nl


Is het van essentieel belang dat je gesprekken vergoed worden, kijk dan op het overzicht van mijn collega's op www.gpcgroningen.nl