Page content

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle psychologen verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. In dit document staat beschreven hoe ik werk, welke registraties ik heb, met welke zorgverzekeraars ik wel of niet een contract heb afgesloten, hoe de waarneming is geregeld bij vakantie of ziekte en wat er gebeurt als ik plotseling niet meer in staat ben om de praktijk voort te zetten.

Dit document is hier te downloaden. (opent in een nieuw scherm).

Daar het document in juli 2016 is gemaakt en in september 2016 is goedgekeurd, kan het zijn dat informatie over contracten met zorgverzekeraars voor 2017 onvolledig is. Zie voor actuele informatie de pagina “Kosten”.

Ook andere informatie kan niet meer actueel zijn.

Daarnaast heb ik van collega’s begrepen dat de instantie die dit Kwaliteitsstatuut goedkeurt, zelf teksten aanpast zonder dit te melden en vervolgens een niet meer aan te passen versie opstuurt die ik bij deze ter beschikking moet stellen. Of te wel: ik ben niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud van dit document.

Of te wel: heeft u een vraag, neem gerust contact met mij op.