Page content

Waar moet een verwijsbrief van de huisarts aan voldoen?

Waarom heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Omdat het Ministerie van VWS bepaald heeft dat alleen medische zorg vergoed mag worden vanuit de zorgverzekering, is een verwijsbrief van de huisarts nodig als ‘bewijs’ dat de psychologische hulp echt medisch noodzakelijk is.

In 2014 is dit nog verder aangescherpt:

Alleen een verwijsbrief is niet meer voldoende, de huisarts moet ook screenen of uw klachten ernstig genoeg zijn. Als de huisarts vermoedt dat dit zo is dan mag hij/zij u doorsturen naar een psycholoog. Zo niet dat verwijst hij/zij u door naar de POH-GGZ van de huisartsenpraktijk.

Wat moet er in de verwijsbrief van de huisarts staan?

De psycholoog is verplicht om te controleren of de verwijsbrief aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het scheelt ons veel werk als u deze informatie met uw huisarts wilt delen (voor zover deze nog niet op de hoogte is).
Een niet geldige verwijsbrief kan er toe leiden dat zorgverzekeraars met terugwerkende kracht geld terugvorderen. Je begrijpt dat ik dit financiële risico niet kan lopen. Een geldige verwijzing is dus een absolute voorwaarde voor vergoeding vanuit de basis verzekering.

De volgende gegevens moeten op de verwijsbrief staan:

 • NAW-gegevens van de huisarts
 • AGB-code van de huisarts
 • Naam en adres van de cliënt
 • Geboortedatum van de cliënt
 • BSN-nummer van de cliënt
 • Zorgverzekeraar en polisnummer
 • Kort beschrijving van de klachten
 • (vermoeden van) DSMIV-classificatie (en welke)
 • Verwijzing naar GBGGZ of SGGZ
 • Eventueel relevante voorgeschiedenis
 • Handtekening huisarts (en evt. stempel praktijk)

Om het nog eens extra ingewikkeld te maken, niet elke DSMIV-classificatie komt in aanmerking voor vergoeding …

!Goed om te weten!

 • Hulp bij relatieproblematiek wordt niet vergoed.
 • Hulp bij stress, burn-out en werkgerelateerde problemen wordt niet vergoed.
 • Er is geen eigen bijdrage. De kosten tellen wel mee voor uw eigen risico van 385,- euro (of meer als uw vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd).
 • Er zit geen extra vergoeding in de aanvullende verzekering. Met uitzondering van ONVZ en VVAA.

Samenvattend:

Wilt u dat uw gesprekken vergoed worden? Ga dan eerst naar de huisarts voor een verwijsbrief met (vermoeden van) DSM-classificatie.

Download hier:
Sjabloon voor complete verwijsbrief voor huisarts naar Basis GGZ

Ik wil geen verwijsbrief van mijn huisarts, wat nu?

Zonder verwijsbrief kan een psycholoog geen vergoeding declareren bij uw zorgverzekeraar en zult u de gesprekken zelf moeten betalen. Denkt u aan een aantal gesprekken genoeg te hebben, dan kan dit best uit. Voor vergoeding uit de basis-verzekering betaalt u namelijk uw eigen risico van 385,- euro.